Randam Varavu

Directed by: K. Madhu Starring: Jayaram Rekha Jagathy Sreekumar Devan Music by: Shyam

2356 232